Skip to main content

Synchronizacja aplikacji myPhonak Zdrowie z aplikacją Apple Zdrowie

Synchronizacja aplikacji myPhonak z aplikacją Apple Zdrowie
Użytkownicy ładowalnych aparatów słuchowych Audéo Lumity i Audéo Fit mogą synchronizować swoje dane dotyczące zdrowia z aplikacją Apple Zdrowie. Dzięki temu mogą przechowywać i rejestrować wszystkie swoje dane dotyczące Zdrowia w jednym miejscu. Z poziomu aplikacji Apple Zdrowie użytkownik ma możliwość udostępnienia dowolnych danych dotyczących Zdrowia swojemu lekarzowi, firmie ubezpieczeniowej lub innej stronie trzeciej.

W zależności od modelu aparatów słuchowych użytkownicy mogą synchronizować z aplikacją Apple Zdrowie takie dane jak: tętno, tętno spoczynkowe, liczba kroków, przebyty dystans (chód i bieg) oraz energię z aktywności.