Skip to main content

Czy użytkownik może zsynchronizować dane z sekcji Zdrowie z aplikacji myPhonak z inną aplikacją zdrowotną lub sportową, jeśli posiada smartfon z systemem Android?

Synchronizacja danych dotyczących zdrowia w aplikacji myPhonak z inną aplikacją zdrowotną lub sportową
Obecnie nie jest możliwa synchronizacja danych z aplikacji myPhonak Zdrowie z inną aplikacją zdrowotną lub sportową, jeśli użytkownik posiada smartfon z systemem Android. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji!