Skip to main content

Wyłączanie urządzenia TV Connector lub TV Connector D

Wyłączanie urządzenia TV Connector lub TV Connector D

Wykonaj następujące czynności:

  1. Urządzenie TV Connector zostanie aktywowane tylko w przypadku włączenia telewizora.
  2. Aby wyłączyć urządzenie TV Connector, wystarczy wyłączyć telewizję lub inne podłączone źródło audio. Urządzenie TV Connector automatycznie przejdzie w tryb czuwania najpóźniej po upływie 45 sekund.
  3. Możesz również nacisnąć przycisk na aparacie słuchowym firmy Phonak, aby przerwać przesyłanie strumieniowe z urządzenia TV Connector.
  4. Możesz również nacisnąć przycisk wł./wył. na urządzeniu TV Connector (w przypadku urządzenia TV Connector D).