Skip to main content

Przełączanie z aparatów słuchowych firmy Phonak na głośnik samochodowy

Przełączanie z aparatów słuchowych firmy Phonak na głośnik samochodowy

Ze względu na fakt, że Twoje aparaty słuchowe są połączone z Twoim telefonem, będą miały priorytet względem połączenia Twojego telefonu z samochodem. Połączenie z samochodem nadal zostanie nawiązane, wystarczy po prostu zmienić ustawienie. Nie ma potrzeby zmiany lub wyłączania Twoich aparatów słuchowych.

W telefonie w pozycji Bluetooth znajdziesz wszystkie urządzenia, z którymi jest połączony Twój telefon. Kiedy będziesz w samochodzie, przejdź do tego menu i kliknij funkcję Bluetooth samochodu. Spowoduje to przełączenie łączności z aparatów słuchowych do samochodu. Kiedy wysiądziesz i odejdziesz od samochodu, Twój telefon ponownie połączy się z aparatami słuchowymi.

Możesz również zmienić kolejność priorytetów w Twoim telefonie. Polega to na sparowaniu urządzeń w takiej kolejności, w jakiej chcesz, aby się łączyły. W ustawieniach Bluetooth dodaj (lub usuń i dodaj ponownie) urządzenia, dla których chcesz zmienić kolejność priorytetów. Urządzenia powinny być umieszczone na liście zgodnie z kolejnością priorytetów i podejmować próbę połączenia w kolejności wskazywanej przez listę. Jeśli urządzenie o wyższym priorytecie będzie dostępne podczas okresowego skanowania, powinno podjąć próbę zamknięcia połączenia z bieżącym urządzeniem i ponownego połączenia z urządzeniem o wyższym priorytecie.
Jeśli chcesz, aby głośniki samochodowe miały priorytet, należy je sparować po sparowaniu aparatów słuchowych. Kiedy połączysz się z głośnikami samochodowymi, połączenie z aparatem słuchowym zostanie wstrzymane do momentu wyjścia i odejścia od samochodu.