Skip to main content

Czy mogę przerwać przesyłanie strumieniowe z urządzenia Phonak TV Connector bez wyłączania telewizora?

Przerywanie przesyłania strumieniowego z urządzenia TV Connector bez wyłączania telewizora
Tak. Wystarczy nacisnąć przycisk na aparacie słuchowym firmy Phonak, aby przełączyć z programu przesyłania strumieniowego na normalny tryb akustyczny.