Skip to main content

Wykres liczby kroków pokazuje niższe wartości niż wynosi bieżąca wartość liczby kroków

Wykres liczby kroków pokazuje niższe wartości niż wynosi bieżąca wartość liczby kroków
Jeśli użytkownik nie zaktualizował aplikacji myPhonak do najnowszej wersji, możliwe, że widzi różnicę między bieżącą wartością liczby kroków a wartością na wykresie, ponieważ wartości liczby kroków na wykresach w poprzednich wersjach były aktualizowane co godzinę. Zalecamy aktualizację aplikacji myPhonak, aby zwiększyć częstotliwość aktualizacji liczby kroków i innych funkcji dotyczących zdrowia.