Skip to main content

Funkcja pozostań połączonym z aplikacją myPhonak a połączenie poprzez Bluetooth Classic

Pozostań w kontakcie z aplikacją myPhonak a połączenie poprzez Bluetooth Classic
Tak, możesz korzystać z funkcji Pozostań w kontakcie. Nie ma to wpływu na stabilność ani działanie połączenia Bluetooth Classic pomiędzy aparatami słuchowymi a telefonem komórkowym.