Skip to main content

Pozostań połączonym z myPhonak i CROS

Pozostań połączonym z myPhonak i CROS

Tak, w przypadku konfiguracji CROS ta funkcja jest dostępna.