Skip to main content

Gdzie znajdę informacje dotyczące wartości poziomu absorpcji swoistej (SAR) dla aparatów słuchowych obsługujących technologię Bluetooth firmy Phonak?

Poziom absorpcji swoistej (SAR) aparatów słuchowych obsługujących technologię Bluetooth firmy Phonak

Poziom absorpcji swoistej (SAR) to powszechnie wykorzystywana miara naukowa, która charakteryzuje ilość energii fal radiowych wchłanianej przez ciało ludzkie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych wartość graniczna dozwolona przez agencję FCC dla telefonów komórkowych wyznacza maksymalny dopuszczalny poziom SAR nie większy niż 1,6 W na kilogram (W/kg). W Europie Rada Europejska ustaliła maksymalną dopuszczalną wartość SAR na poziomie 2,0 W/kg. Typowy poziom SAR dla telefonu komórkowego mieści się w przedziale od 0,3 do 1,5 W/kg. Tego rodzaju bezprzewodowe aparaty słuchowe nie podlegają badaniu poziomu absorpcji swoistej (SAR), co dowodzi, iż tego rodzaju urządzenia wspomagające słyszenie zdecydowanie spełniają zalecenia zarówno Komisji Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych.