Skip to main content

Jak dostosować poziom głośności w mikrofonie Roger On?

Mikrofon Roger On: dostosowanie poziomu głośności.
Głośność mikrofonu Roger On jest ustawiona na optymalnym poziomie i automatycznie dostosowuje się do warunków otoczenia. Jeśli sądzisz, że trzeba zmienić ogólny poziom głośności mikrofonu Roger, skontaktuj się z protetykiem słuchu.