Skip to main content

Resetowanie urządzenia TV Connector

Resetowanie urządzenia TV Connector

Aby zresetować urządzenie TV Connector, wykonaj następujące kroki:

  1. Naciśnij przycisk połączenia z tyłu urządzenia TV Connector przez 7 sekund.
  2. W trakcie tych 7 sekund dioda LED będzie początkowo migała na niebiesko, a później na czerwono. Po zakończeniu resetowania dioda LED zmieni kolor na pomarańczowy.
  3. Po zakończeniu resetowania aparaty słuchowe firmy Phonak, które były wcześniej połączone z urządzeniem, zostaną usunięte z pamięci urządzenia TV Connector.


Aby ponownie podłączyć aparaty słuchowe do urządzenia TV Connector, należy wykonać następujące kroki:

  1. Najpierw upewnij się, że aparaty słuchowe znajdują się w odległości maksymalnie 1 metra od urządzenia TV Connector.
  2. Naciśnij przycisk połączenia z tyłu urządzenia TV Connector, aby się połączyć.
  3. Jeśli nadal będą występowały problemy z urządzeniem TV Connector, skonsultuj się z protetykiem słuchu.