Skip to main content

Jak usunąć Program Indywidualny w aplikacji myPhonak

Usuwanie Programu Indywidualnego w aplikacji myPhonak

Aby usunąć program indywidualny w aplikacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1. Przejdź do sekcji Urządzenia w aplikacji
2. Przejdź do opcji „PROGRAMY APARATÓW SŁUCHOWYCH” 
3. W sekcji „Spersonalizowane regulacje” zaznacz Program Indywidualny, który chcesz usunąć
4. Usuń „Program Indywidualny”, naciskając przycisk „Usuń Program”

Uwaga: nie można skasować programów dopasowanych przez Twojego protetyka słuchu.