Skip to main content

Odbieranie połączeń telefonicznych podczas oglądania telewizji za pomocą urządzenia TV Connector

Odbieranie połączeń telefonicznych podczas oglądania telewizji za pomocą urządzenia TV Connector
Tak. W przypadku nadejścia połączenia podczas przesyłania strumieniowego z urządzenia TV Connector przesyłanie dźwięku zostanie natychmiast wstrzymane, a do aparatów słuchowych firmy Phonak zostanie przekazany dźwięk połączenia. Połączenie można odebrać w zwykły sposób. Jeśli po zakończeniu połączenia telewizor jest włączony, a aparaty słuchowe znajdują się w zasięgu urządzenia TV Connector, przesyłanie z urządzenia zostanie wznowione.