Skip to main content

Zapobieganie występowaniu niepożądanych sygnałów bip aparatów słuchowych firmy Phonak podczas korzystania z urządzenia TV Connector

Zapobieganie występowaniu niepożądanych sygnałów bip aparatów słuchowych firmy Phonak podczas korzystania z urządzenia TV Connector
W przypadku skonfigurowania na ustawienia domyślne Twoje aparaty słuchowe firmy Phonak będą automatycznie łączyły się z urządzeniem TV Connector, gdy znajdą się w zasięgu, a źródło dźwięku będzie podłączone. Jeśli Twój protetyk słuchu skonfigurował Twoje aparaty słuchowe na tryb „Ręczna aktywacja”, najpierw usłyszysz sygnał bip wydany przez aparaty słuchowe, po czym konieczne będzie ręczne włączenie przesyłania strumieniowego. Sygnały bip przeszkadzają niektórym użytkownikom. W takim przypadku zalecamy wyłączenie urządzenia TV Connector za pomocą przycisku WŁ./WYŁ. znajdującego się u góry urządzenia.