Skip to main content

Niska jakość dźwięku Bluetooth

Statyczny hałas, nierówny dźwięk podczas przesyłania strumieniowego muzyki lub rozmowy telefonicznej.
Możliwe zachowanie: 
•    Dźwięk Bluetooth jest nierówny, dźwięk włącza się i wyłącza 
•    Statyczny hałas 
•    Łączność Bluetooth jest zrywana. 
 
Jeśli znajdujesz się w zasięgu łączności Bluetooth (10 m) i doświadczasz poniższych problemów, zalecamy: 
•    Ponowne uruchomienie telefonu 
•    Cofnięcie parowania aparatów słuchowych w ustawieniach łączności Bluetooth telefonu i ich ponowne sparowanie. 
 
Jeśli problem nadal występuje, wypróbuj poniższe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów: 
  • Zbyt wiele aplikacji uruchomionych jednocześnie na połączonym urządzeniu może wywierać negatywny wpływ na transmisję Bluetooth. Zamknij aplikacje, których nie używasz, aby uniknąć spowalniania transmisji Bluetooth. 
  • Ogranicz interferencje. Aparaty słuchowe Phonak działają w paśmie częstotliwości w zakresie 2,4–2,48 GHz. Gdy inne urządzenia w Twoim otoczeniu używają częstotliwości 2,4 GHz, możesz od czasu do czasu usłyszeć statyczne odgłosy lub brzęczenie. Dzieje się tak, ponieważ dochodzi do aktywności na tej samej częstotliwości, co nakłada się na połączenie między urządzeniami. Możesz spróbować wyłączyć pewne urządzenia, które mogą powodować interferencje, lub przejść do innego obszaru, który znajduje się bliżej źródła sygnału audio. 
  • Upewnij się, że telefon został zaktualizowany. 
  • Zmień ustawienie połączenia Bluetooth dla rozmów telefonicznych z adaptacyjnej szerokości pasma na stałą. Można to zrobić w ustawieniach aplikacji myPhonak* lub poprosić protetyka słuchu, aby zrobił to w programie do dopasowania. 
  • Urządzenie, które stanowi źródło sygnału audio, powinno znajdować się blisko Ciebie. Sygnały Bluetooth mogą być absorbowane, a wydajność i zasięg mogą być ograniczone, jeśli telefon zostanie umieszczony w kieszeni lub torebce. Przeszkody, takie jak ludzie, ściany lub meble, również mogą ograniczać zasięg. Aby utrzymać silne połączenie, upewnij się, że między źródłem sygnału audio a aparatami słuchowymi nie znajdują się żadne przesłaniające przedmioty. 
  • Sprawdź, czy bateria aparatów słuchowych się nie wyczerpała. 
  • Upewnij się, że tryb oszczędzania energii w telefonie jest wyłączony 
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu, aby sprawdzić, czy aparaty słuchowe nie wymagają serwisowania. 

*
Aplikacja myPhonak: jak zmienić szerokość pasma