Skip to main content

Urządzenie TV Link lub TV Connector firmy Phonak

Urządzenie TV Link lub TV Connector firmy Phonak

Aparaty słuchowe obsługujące Bluetooth firmy Phonak wykorzystują nową technologię bezprzewodowego przesyłania strumieniowego, która jest kompatybilna wyłącznie z nowym urządzeniem TV Connector firmy Phonak.

Urządzenie TV Link II firmy Phonak współpracuje z urządzeniami do przesyłania firmy Phonak, takimi jak ComPilot II lub ComPilot Air II, które pełnią funkcję interfejsu dla tych bezprzewodowych aparatów słuchowych firmy Phonak, wykorzystującego kodowane cyfrowo łącze indukcyjne o częstotliwości 10,6 MHz.