Skip to main content

Czy rozwiązanie Phonak Lyric jest dostępne w moim kraju?

Phonak Lyric™ — dostępność produktu

Rozwiązanie Phonak Lyric jest dostępne w poniższych krajach: 
•    Australia i Nowa Zelandia 
•    Belgia
•    Brazylia
•    Kanada
•    Chiny
•    Francja
•    Niemcy
•    Włochy
•    Holandia
•    Szwajcaria
•    Wielka Brytania i Irlandia
•    Stany Zjednoczone 
Więcej informacji na temat rozwiązania Phonak Lyric znajduje się na naszej stronie internetowej:
https://www.phonak.com/en-int/hearing-devices/hearing-aids/lyric