Skip to main content

Aparaty słuchowe firmy Phonak czasem się wyciszają, wyłączają lub resetują w losowy sposób. Dlaczego?

Wyłączanie lub losowe resetowanie aparatu słuchowego firmy Phonak
Gdy aparaty słuchowe firmy Phonak wykryją problem z połączeniem Bluetooth z Twoim smartfonem, automatycznie podejmą próbę wznowienia połączenia. Czasem towarzyszy temu ponowne uruchomienie. Przeprowadzenie całego cyklu powinno zająć nie dłużej niż 10 minut. Jeżeli problem ten występuje często, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.