Skip to main content

Skąd mam wiedzieć, że moje aparaty słuchowe firmy Phonak są sparowane z urządzeniem TV Connector?

Parowanie urządzenia TV Connector z aparatami słuchowymi firmy Phonak

Upewnij się, że aparaty słuchowe znajdują się w odległości maksymalnie 1 metra od urządzenia TV Connector. Następnie naciśnij przycisk połączenia z tyłu urządzenia TV Connector. W ciągu 10 sekund usłyszysz dźwięk potwierdzenia oznaczający, że udało się sparować Twoje aparaty słuchowe firmy Phonak z urządzeniem TV Connector.