Skip to main content

Jak sparować aparaty słuchowe Phonak z systemem Windows 10?

Parowanie aparatów słuchowych Phonak z systemem Windows 10
Aby umożliwić wykrycie aparatu słuchowego przy pierwszym parowaniu z systemem Windows 10, wyłącz inne połączenia Bluetooth nawiązane z tym aparatem słuchowym.

 Aby sparować aparaty słuchowe z systemem Windows 10, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1.    Na lewym końcu paska zadań wybierz ikonę Start.
2.    Kliknij opcję „Ustawienia”. 
3.    Kliknij opcję „Urządzenia” (Bluetooth, drukarki, mysz).
4.    Upewnij się, że opcja Bluetooth jest włączona.
5.    Kliknij polecenie „Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne”.
6.    Zostanie wyświetlony monit o wybranie rodzaju urządzenia, które chcesz dodać. Wybierz „Bluetooth”.
7.    Dodaj urządzenie:
  • W tym celu otwórz i zamknij komory baterii w aparatach słuchowych, aby przejść do trybu parowania, lub wyłącz i ponownie włącz aparaty słuchowe, jeśli masz ładowalne aparaty słuchowe Phonak.
  • Po kilku sekundach na liście dostępnych urządzeń pojawi się nazwa aparatu słuchowego Phonak z ikoną słuchawek.*
8.    Wybierz z listy swój aparat słuchowy, aby go połączyć.

Twoje aparaty słuchowe Phonak są teraz połączone z systemem Windows 10.

* Jeśli aparat słuchowy nie jest wykrywany jako słuchawki, zmień połączenie Bluetooth dla rozmów telefonicznych z adaptacyjnej na stałą szerokość pasma. Można tego dokonać w ustawieniach aplikacji myPhonak lub u protetyka słuchu w oprogramowaniu dopasowującym.