Skip to main content

Czy mogę sparować lewy aparat słuchowy z jednym telefonem/urządzeniem a prawy aparatu słuchowy z innym telefonem lub urządzeniem?

Parowanie jednego aparatu słuchowego z jednym telefonem/urządzeniem i drugiego aparatu słuchowego z innym telefonem/urządzeniem
Parę aparatów słuchowych firmy Phonak konfiguruje się łącznie jako jeden system. Z tego względu nie ma możliwości oddzielnego sparowania drugiego aparatu słuchowego z innym urządzeniem obsługującym łączność Bluetooth.