Skip to main content

Jeden aparat słuchowy wyłącza się po wybraniu programu Roger w aplikacji

Ładowalny aparat słuchowy wyłącza się i nie reaguje po wybraniu programu Roger w aplikacji myPhonak
Sposób postępowania: 
  • Długie naciśnięcie przycisku głośności w aparacie słuchowym lub użycie aplikacji RemoteControl umożliwia wybranie programu do przekazu strumieniowego
  • Automatyczne włączenie programu Roger (ustawionego przez protetyka słuchu) 
Jeśli aparat słuchowy nie reaguje, wykonaj poniższe kroki, aby go włączyć: 
  1. Przytrzymaj dolny przycisk głośności przez co najmniej 15 s.
  2. Umieść aparat słuchowy w obudowie ładowarki do momentu, aż wskaźnik świetlny zacznie migać (może to potrwać do 30 sekund).
  3. Wyjmij aparat słuchowy z obudowy ładowarki i poczekaj na jego uruchomienie (automatyczne włączanie).