Skip to main content

Brak wartości tętna spoczynkowego w aplikacji myPhonak

Dlaczego użytkownicy nie widzą wartości tętna spoczynkowego, nawet jeśli mogą zobaczyć bieżące lub okresowe wartości tętna?
Aby śledzić tętno spoczynkowe, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Przedstawione tętno spoczynkowe opiera się na obliczeniach uwzględniających kilka wartości tętna. Aby uwzględnić wartość tętna w tych obliczeniach, użytkownik nie może poruszać się przez 5 minut przed wykonaniem pomiaru. Jeśli użytkownik nieustannie się porusza, nie można zmierzyć wartości tętna, co z kolei uniemożliwia obliczenie wartości tętna spoczynkowego lub wyświetlenie jej w aplikacji. Zazwyczaj pomiar wystarczającej liczby wartości tętna i obliczenie wiarygodnego tętna spoczynkowego zajmuje do 4 godzin. Jeśli użytkownik będzie bardzo aktywny w tym okresie, czas ten może ulec wydłużeniu.