Skip to main content

Brak wartości aktualnego tętna (widać kreski „- -”) lub wartości aktualnego tętna są wyświetlane na szaro w aplikacji w sekcji Zdrowie

Brak wartości aktualnego tętna (widać kreski „- -”) lub wartości aktualnego tętna są wyświetlane na szaro w aplikacji w sekcji Zdrowie
Możliwe, że wartości aktualnego tętna będą wyświetlane na szaro. Wyświetlana wartość to ostatnia prawidłowa wartość aktualnego tętna. Dzieje się tak na początku pomiaru (podczas otwierania sekcji „Zdrowie”) lub podczas pomiaru, jeśli odczyt nie jest dostępny lub sygnał tętna nie jest w danej chwili wiarygodny (na przykład z powodu nieregularnych lub nadmiernych ruchów). Po uzyskaniu prawidłowego odczytu kolor zmienia się na czarny.

Kreski są wyświetlane, jeśli aplikacja jest używana po raz pierwszy, a w ciągu ostatnich 2 godzin nie nastąpił prawidłowy odczyt aktualnego tętna lub gdy aparaty słuchowe są odłączone lub ładowane.

Jeśli użytkownik aparatu słuchowego Audéo Fit czasami nie widzi tętna w aplikacji myPhonak, należy sprawdzić kilka rzeczy: 
  • Nieregularne lub nadmierne ruchy, a także nieodpowiednia pozycja aparatów słuchowych mogą prowadzić do niepoprawnych odczytów tętna. Spróbuj zmienić ułożenie aparatów słuchowych lub ograniczyć ruch i ponownie śledzić aktualne tętno.
  • Słuchawka z czujnikiem może być zabrudzona i wymagać czyszczenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia podanymi w Instrukcji użytkowania lub skontaktuj się z protetykiem słuchu, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat czyszczenia aparatu słuchowego. 
  • Jeśli problem wciąż występuje, protetyk słuchu może przetestować czujnik tętna przez Zdalne Wsparcie lub osobiście w gabinecie, aby udzielić dodatkowych instrukcji lub ustalić, czy zewnętrzny odbiornik wymaga wymiany.