Skip to main content

Brak łączności Bluetooth, gdy aparaty słuchowe są w trybie samolotowym

Brak łączności Bluetooth, gdy aparaty słuchowe są w trybie samolotowym

Kiedy ręcznie włączasz ładowalne aparaty słuchowe, ważne jest, aby zwolnić przycisk, gdy dioda zacznie migać na zielono.

Mysz komputerowa z zielonymi strzałkami skierowanymi do góry. Opis wygenerowany automatycznie

Jeśli będziesz nadal naciskać przycisk, po 7 sekundach dioda zacznie stale świecić na pomarańczowo. Oznacza to, że Twoje aparaty słuchowe weszły w tryb samolotowy .

Pomarańczowe światło pojawia się tylko na chwilę, więc można mimowolnie włączyć tryb samolotowy.

Aby włączyć funkcję bezprzewodową i wyjść z trybu samolotowego w każdym aparacie słuchowym, wyłącz aparat słuchowy i włącz go ponownie.