Skip to main content

Nowy smartfon a dostęp do starszych danych

Nowy smartfon a dostęp do starszych danych

Dane dotyczące zdrowia zawsze zostają zsynchronizowane i zapisane na koncie myPhonak użytkownika (w chmurze), gdy jest zalogowany. Jeśli użytkownik zmieni smartfon, stare dane dotyczące zdrowia powinny być dostępne, jak tylko nowy smartfon zostanie podłączony do Internetu, a dane ulegną synchronizacji.

Jeśli użytkownik wyloguje się ze swojego konta, dane dotyczące zdrowia nie zostają zsynchronizowane z kontem myPhonak i przez ten czas dane nie będą widoczne w aplikacji. Jeżeli użytkownik wyloguje się w trakcie synchronizacji danych w aplikacji, te dane zostaną utracone.