Skip to main content

Aplikacja myPhonak rejestruje kroki podczas jazdy samochodem lub rowerem

Aplikacja myPhonak rejestruje kroki podczas jazdy samochodem lub rowerem
Aparaty słuchowe wykorzystują czujnik do wykrywania regularnych ruchów, które mają miejsce podczas chodzenia lub biegania. Niektóre z tych samych regularnych ruchów mogą wystąpić podczas stania w miejscu lub siedzenia w samochodzie, chociaż wiemy, że w rzeczywistości nie chodzimy ani nie biegamy. Podobnie jazda na rowerze również generuje takie regularne ruchy na boki. Niektóre z tych ruchów są filtrowane i nie są liczone jako kroki, ale, jak w przypadku każdego systemu technicznego, filtrowanie nie jest doskonałe i kroki mogą być mimo tego liczone.