Skip to main content

Jak działa Kontrola rodzicielska aplikacji myPhonak Junior?

Aplikacja myPhonak Junior: kontrola rodzicielska
Niniejsza funkcja aplikacji myPhonak Junior służy do ograniczenia dostępu do usługi Zdalnego wsparcia i usługi Automatycznego włączania dla ładowalnych aparatów słuchowych i wielu szerokości pasma Bluetooth dla telefonów. Chronią one również małe dzieci przed przypadkowym rozłączeniem aparatów słuchowych. 
Funkcję kontroli rodzicielskiej można aktywować w trakcie przeprowadzania początkowej konfiguracji aplikacji lub później w menu aplikacji. Aby włączyć tę funkcję, należy utworzyć kod PIN* i pytanie pomocnicze.  Funkcję kontroli rodzicielskiej można aktywować po wybraniu pytania pomocniczego i wpisaniu odpowiedzi.  Funkcję kontroli rodzicielskiej można wyłączyć w dowolnym momencie, jeśli stanie się niepotrzebna. 

* Kod PIN można zmienić lub zresetować w dowolnym momencie wybranym przez rodzica/opiekuna.