Skip to main content

Jak sparować aparaty słuchowe marki Phonak z aplikacją myPhonak Junior?

Aby połączyć aparaty słuchowe obsługujące łączność Bluetooth z aplikacją myPhonak Junior, wykonaj następujące czynności:
1. Zainstaluj aplikację na smartfonie 
2. Upewnij się, że łączność Bluetooth w smartfonie jest włączona 
3. Uruchom ponownie aparaty słuchowe, postępując według instrukcji wyświetlonych w aplikacji. 
4. Aby wyszukać aparaty słuchowe, kliknij przycisk „Continue” (Kontynuuj). **
5. W aplikacji rozpocznie się wyszukiwanie aparatów słuchowych marki Phonak. Po ich znalezieniu kliknij przycisk „Select” (Wybierz).
6. Poczekaj chwilę, aż aplikacja połączy się z aparatami słuchowymi, i potwierdź działanie dla każdego aparatu słuchowego w oknie dialogowym. 
7. Gdy proces parowania się zakończy, kliknij przycisk „Continue” (Kontynuuj), aby przejść do ekranu głównego aplikacji.

Aplikacja myPhonak Junior: kompatybilne aparaty słuchowe
** W przypadku urządzeń z systemem operacyjnym Android należy włączyć usługi lokalizacji podczas pierwszego parowania urządzeń Bluetooth. Po wykonaniu początkowej konfiguracji można wyłączyć usługi lokalizacji.