Skip to main content

Aplikacja myPhonak: dlaczego w aparatach słuchowych następuje automatyczne wyłączenie wyciszenia?

Wyciszenie aparatów słuchowych (mikrofonów) w aplikacji myPhonak nie spowoduje wyciszenia połączeń przychodzących ani powiadomień. Rozmowami telefonicznymi i dźwiękami powiadomień należy zarządzać w ustawieniach smartfona.
Przegląd priorytetów interfejsów bezprzewodowych: 
  1. Nasłuch środowiska akustycznego (mikrofony aparatów słuchowych) to podstawowy lub najniższy priorytet. 
  2. Dźwięk przez Bluetooth (A2DP) i z podłączonych akcesoriów, np. TV Connector lub Roger, będzie słyszalny natychmiast po odebraniu sygnału bezprzewodowego. Sygnały wejściowe przesyłania strumieniowego będą dostępne w sekwencji przełączania tak długo, jak długo użytkownik będzie w zasięgu urządzenia lub urządzeń strumieniowych. 
  3. Połączenia komórkowe Bluetooth (HFP) mają zawsze najwyższy priorytet i będzie słychać powiadomienie o połączeniu. Połączenia przychodzące mogą być odbierane lub odrzucane. 

Pamiętaj:
  • Przycisk wielofunkcyjny aparatów słuchowych, jak również ustawienia urządzenia TV Connector są dostosowywane przez protetyka słuchu. 
  • Mikrofony aparatów słuchowych pozostają domyślnie włączone podczas odbierania sygnałów strumieniowych. Balans pomiędzy mikrofonami aparatów słuchowych a sygnałami strumieniowymi można dostosować.
  • Użytkownik aparatu słuchowego może ręcznie przełączać dostępne programy programami przesyłania strumieniowego. Sygnał wejściowy przesyłany strumieniowo pojawia się w sekwencji przełączania tylko wtedy, gdy jest aktywny. Ostatni aktywny strumień jest zawsze dodawany na końcu sekwencji przełączania.