Skip to main content

Aplikacja myPhonak: wyświetlanie różnych wartości czasu użytkowania

Suma czasu spędzonego w różnych środowiskach dźwiękowych różni się od wykresów Wartość bieżąca i Czas użytkowania
Bieżący czas użytkowania (na pulpicie i w widoku dziennym) jest aktualizowany co minutę. Środowiska dźwiękowe (Ciche środowisko, Hałaśliwe otoczenie, Muzyka i Przesyłanie strumieniowe) są uaktualniane co godzinę, a wykres dzienny aktualizuje się po wyjęciu aparatów słuchowych z ładowarki i każdorazowo po synchronizacji z aparatami słuchowymi (ręcznej lub automatycznej).