Skip to main content

Aplikacja myPhonak: jak zapisać program indywidualny

Zapisywanie osobistych ustawień jako nowego programu w myPhonak
1.    Wybierz program, który chcesz dostosować.
2.    Wybierz opcję „Dostosuj program”.
3.    Wprowadź osobiste ustawienia. 
4.    Wybierz opcję „Zapisz jako nowy”.
5.    Nadaj nazwę swojemu programowi i wybierz polecenie „Zapisz”.
6.    Naciśnij przycisk „Gotowe”, aby powrócić do ekranu głównego zdalnego sterowania.

Po udanym zapisaniu nowego programu zostanie on dodany do listy programów.