Skip to main content

Aplikacja myPhonak: jak zmienić szerokość pasma

Zmiana szerokości pasma Bluetooth w ustawieniach aplikacji myPhonak
1.    Otwórz aplikację myPhonak. 
2.    Upewnij się, że aparaty słuchowe są połączone z aplikacją myPhonak. 
3.    Wybierz opcję „Urządzenia”.  
4.    Przejdź do ekranu „Ustawienia aparatu słuchowego” i wybierz opcję „Wybierz połączenie” dla połączeń komórkowych przez Bluetooth. 
5.    Wybierz połączenie Bluetooth: 
  • Normalna jakość dźwięku (stała szerokość pasma) 
  • Ulepszona jakość dźwięku (adaptacyjna szerokość pasma) 

WAŻNE: aby aktywować nowe ustawienia, należy uruchomić ponownie/wyłączyć i włączyć aparaty słuchowe.