Skip to main content

Dlaczego aplikacja myPhonak nie zachowuje moich ustawień?

Kiedy ustawiam różne poziomy głośności w aparatach słuchowych lub dostosowuję program, moje ustawienia często nie są przechowywane w aplikacji myPhonak.
  • Ustawienia osobiste, które nie zostały zapisane jako program własny, nie są trwałe, dlatego zostaną utracone po każdej zmianie programu słuchowego lub po rozłączeniu aplikacji z aparatami słuchowymi.
  • Za każdym razem, gdy dźwięk jest przesyłany strumieniowo do aparatów słuchowych, aktywny program zostanie przełączony na program do transmisji strumieniowej Bluetooth. Po transmisji strumieniowej zostanie aktywowany ostatnio używany program słyszenia, a ustawienia niezapisane jako program własny zostaną utracone.
  • Aby zapobiec utracie osobistych ustawień programu słyszenia, zalecamy zapisanie ich jako programu własnego.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości podziału głośności i zapisania w aplikacji myPhonak różnych poziomów głośności dla każdego aparatu słuchowego. Różne ustawienia głośności zostaną utracone po każdym przesyłaniu strumieniowym, zmianie głośności za pomocą przycisku na aparatach słuchowych lub po rozłączeniu aplikacji.