Skip to main content

Aplikacja myPhonak: stan naładowania akumulatorów nie jest wyświetlany

Po aktualizacji aplikacja myPhonak nie pokazuje stanu naładowania akumulatorów aparatów słuchowych
Obejście problemu: 
  • Wyłącz i ponownie włącz aparaty słuchowe oraz ponownie połącz je z aplikacją.
  • Jeśli problem nadal występuje, uruchom ponownie smartfona. 
Pamiętaj, że stan naładowania jest dostępny tylko w przypadku ładowalnych aparatów słuchowych.