Skip to main content

myphonak i Kontrola Tapnięciem

Do czego i jak można używać Kontroli Tapnięciem
W najnowszej wersji aplikacji Kontrola Tapnięciem znajduje się w sekcji Urządzenia w aplikacji myPhonak i może sterować:
  • odbieraniem/kończeniem połączeń podczas przesyłania strumieniowego,
  • wstrzymywaniem/wznawianiem przesyłania strumieniowego z podłączonego urządzenia Bluetooth®,
  • korzystaniem z asystenta głosowego smartfona.

Dodatkowo użytkownik może regulować czułość Kontroli Tapnięciem. Ta funkcja jest dostępna tylko dla niektórych modeli aparatów słuchowych.

* Kontrola Tapnięciem jest dostępna tylko w określonych aparatach słuchowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, skontaktuj się z protetykiem słuchu.