Skip to main content

Jak wyciszyć mikrofon Roger On?

Wyciszanie mikrofonu Roger On.
Aby wyciszyć mikrofon Roger On, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk funkcyjny. Możesz również zdalnie wyciszyć mikrofon Roger On za pomocą aplikacji myRogerMic.