Skip to main content

Ograniczenia przy wyznaczaniu celów

Ograniczenia przy wyznaczaniu celów

Aby osiągnąć rozsądny cel, istnieją pewne ograniczenia dla użytkownika przy ustalaniu wartości celu. Na przykład niedozwolone są liczby ujemne, znaki specjalne ani litery. Dozwolone są wyłącznie liczby całkowite. Dla kroków maksymalną dozwoloną liczbą jest 100 000, natomiast dla czasu użytkowania suma godzin i minut nie może przekraczać 24 godzin.