Skip to main content

Czy moje dane osobowe w aplikacji myPhonak są bezpieczne?

Czy moje dane osobowe w aplikacji myPhonak są bezpieczne? Jak mogą wykorzystać te dane partnerzy biznesowi firmy Phonak, którzy je otrzymują?
Partnerzy biznesowi wymienieni w umowie, w tym firmy Google i Microsoft, otrzymują dane niezbędne do świadczenia usług firmie Sonova. Firma Sonova zawarła umowy, które ograniczają możliwość wykorzystania danych do konkretnych usług oferowanych przez tych partnerów. Firma korzysta z usług Google Analytics, aby gromadzić dane statystyczne dotyczące sposobu interakcji użytkowników z aplikacją, lecz w tym przypadku partner nie otrzymuje i nie ma wglądu w żadne dane osobowe użytkownika.