Skip to main content

Czy muszę utworzyć konto, aby korzystać z aplikacji myPhonak?

Z aplikacji myPhonak można korzystać bez konieczności zakładania konta. Konto jest jednak konieczne, aby uzyskać dostęp do funkcji Zdrowie w aplikacji.

Aby korzystać z możliwości śledzenia danych dotyczących zdrowia w ładowalnych aparatach słuchowych Lumity i Paradise, w tym Audéo Fit, należy utworzyć konto. Konto można utworzyć i zarządzać nim z poziomu aplikacji myPhonak lub na stronie internetowej myPhonak.com. Utworzenie konta jest dobrowolne i nie jest wymagane do korzystania z funkcji niezwiązanych ze zdrowiem (np. kroki, czas użytkowania i tętno).
Aby uzyskać dostęp do funkcji dotyczących zdrowia, użytkownik musi zalogować się do aplikacji kontem myPhonak.

Dzięki posiadaniu konta dane dotyczące zdrowia użytkownika są przechowywane bezpiecznie w chmurze i można je przenosić z jednego urządzenia na inne. Dzięki temu żadne dane nie zostaną utracone, nawet jeśli zgubisz lub wymienisz urządzenie.