Skip to main content

Porady i wskazówki dotyczące telefonów iPhone, które zapewniają łatwe parowanie i używanie aparatów słuchowych firmy Phonak

Porady i wskazówki dotyczące telefonów iPhone, które zapewniają łatwe parowanie i używanie aparatów słuchowych firmy Phonak
  1. Upewnij się, że telefon ma zainstalowaną najnowszą wersję systemu iOS: Ustawienia – Ogólne – Informacje – Wersja.
  2. Jeśli Twoje połączenie telefoniczne nie jest automatycznie odtwarzane w aparatach słuchowych, zmień przekierowanie dźwięku audio w Twoim telefonie: Ustawienia — Ogólne — Dostępność — Przekierowanie sygnału audio — Zmień na zestaw słuchawkowy Bluetooth.
  3. Jeśli słyszysz dźwięki klawiatury w aparatach słuchowych, wyłącz powiadomienia dźwiękowe: Ustawienia – Dźwięki & Haptyka (model iPhone 6s i nowsze) lub Dźwięki. Przewiń w dół i wyłącz Dźwięki klawiatury i Dźwięki blokady. Wybierz dzwonek lub dźwięk powiadomienia dla każdej opcji (tekst, poczta głosowa, wiadomość e-mail, dźwięk dzwonka itp.) i ręcznie zmień dźwięk dla każdego powiadomienia z aktualnie wybranego na „brak” lub „wibracje”.
  4. Zamykanie otwartych aplikacji: W menu głównym szybko dwa razy naciśnij przycisk Home (w dolnej części), a następnie przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby przeglądać listę aplikacji. Przewiń listę aplikacji, przytrzymaj aplikację, a następnie przesuń ją w górę poza ekran.
  5. Zamykanie otwartych aplikacji (model iPhone X i nowsze): Na ekranie głównym przesuń palcem od dołu ekranu w górę i zatrzymaj się w pobliżu środka ekranu, aż wyświetlą się wszystkie karty otwartych aplikacji. Przewiń listę aplikacji, przytrzymaj aplikację, a następnie dotknij czerwonego znaku minus.

Jeśli żadna z wymienionych czynności nie pomoże, uruchom ponownie telefon i spróbuj ponownie.