Skip to main content

Jak poprawić jakość śledzenia danych dotyczących zdrowia w aplikacji myPhonak?

Poprawienie jakości danych dotyczących zdrowia

Wypróbuj poniższe rozwiązania, aby poprawić rejestrowanie i jakość danych dotyczących zdrowia (np. kroków, czasu noszenia i tętna) wyświetlanych w aplikacji: 
 

  • Upewnij się, że rejestrowanie danych dotyczących zdrowia jest zawsze włączone w sekcji „Preferencje dotyczące zdrowia” Twojego profilu w aplikacji.  
  • Pozostań zalogowana/y na swoim koncie aplikacji myPhonak, aby zapewnić synchronizację danych dotyczących zdrowia. 
  • Włącz Bluetooth® w telefonie, aby zsynchronizować aparaty słuchowe z aplikacją. 
  • Jeśli korzystasz z urządzenia iPhone®, udostępnij lokalizację aplikacji myPhonak, aby umożliwić częstą synchronizację danych w tle (firma Sonova nie będzie przechowywać informacji o lokalizacji użytkowników i nie będzie mogła ich w żaden sposób śledzić).  
  • Często noś aparaty słuchowe. 
  • Umieść aparaty słuchowe w ładowarce, gdy ich nie używasz. Ładowarka musi być podłączona do gniazdka ściennego.
  • Trzymaj telefon blisko aparatów słuchowych i regularnie otwieraj sekcję dotyczącą zdrowia w aplikacji myPhonak.