Skip to main content

Jak wymienić baterię w nieładowalnych aparatach słuchowych marki Phonak?

Nieładowalne aparaty słuchowe marki Phonak są zasilane bateriami cynkowo-powietrznymi.
  1. Zdejmij naklejkę z nowej baterii i poczekaj 2 minuty.

A cartoon of hands holding a small white bottle  Description automatically generated 

  1. Otwórz komorę baterii. 

A hand holding a computer mouse  Description automatically generated 

  1. Umieść baterię w komorze baterii jej płaską stroną skierowaną ku górze.

A drawing of a paintball object  Description automatically generated 

Jeśli zamknięcie komory baterii jest utrudnione, sprawdź, czy bateria została włożona prawidłowo oraz czy jej płaska strona jest skierowana ku górze. Jeśli bateria nie zostanie włożona prawidłowo, aparat słuchowy nie będzie działał, a komora baterii może ulec uszkodzeniu. Płaska strona jest oznaczona symbolem „+” na naklejce lub na baterii.