Skip to main content

Jak naprawić połączenie z aplikacją myPhonak w telefonie iPhone®?

Czasami nie można nawiązać połączenia z aparatami słuchowymi po aktualizacji aplikacji lub systemu operacyjnego smartfona bądź po zmianie dopasowania Twoich aparatów słuchowych. W tym przypadku zalecane jest pełne zresetowanie aplikacji, które obejmuje usunięcie sparowanych urządzeń Bluetooth® i wszelkich ustawień Bluetooth.
 1. Zamknij i ponownie otwórz aplikację myPhonak, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
 2. Wyłącz i włącz Bluetooth w telefonie i spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
 3. Uruchom ponownie aparaty słuchowe i spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
 4. Uruchom ponownie telefon i spróbuj ponownie nawiązać połączenie.

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomoże:

 1. Zamknij aplikację i odinstaluj ją ze swojego smartfona.
 2. Przejdź do ustawień Bluetooth w smartfonie.
 3. Na liście sparowanych urządzeń znajdź dwie lub trzy pozycje, które odpowiadają aparatom słuchowym użytkownika. Należy zauważyć, że trzecia wymieniona pozycja dotyczy funkcji rozmowy telefonicznej / przesyłania strumieniowego.
 4. Kliknij każde ze sparowanych urządzeń i usuń sparowanie.
 5. Zainstaluj ponownie aplikację myPhonak ze sklepu App Store.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aż przejdziesz do ekranu głównego. Następnie naciśnij „Parowanie urządzenia”. 
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami parowania.
 8. Po pojawieniu się ekranu z napisem „Połącz aparat słuchowy z aplikacją myPhonak” uruchom ponownie aparaty słuchowe. Instrukcję, jak to zrobić, będą wyświetlone na ekranie. 
 9. Dotknij przycisku „Kontynuuj”, aby rozpocząć proces parowania. Aplikacja będzie szukać urządzeń.
 10. Na ekranie aplikacji wyświetli się komunikat „Znalezione urządzenia”. Wybierz swój aparat słuchowy. Połączenie z aparatem słuchowym może trochę potrwać.
 11. Na ekranie telefonu wyświetlony zostanie komunikat o konieczności sparowania każdego z aparatów słuchowych przez Bluetooth. Dotknij „Paruj”.
 12. Parowanie aparatów słuchowych z aplikacją zakończone sukcesem. Dotknij „Kontynuuj”, aby zakończyć proces, lub wybierz „Ustawienia dodatkowe”, aby dowiedzieć się, jak włączyć możliwość kontrolowania rozmów telefonicznych i przesyłania strumieniowego aparatami słuchowymi.