Skip to main content

Jak sparować mikrofon Roger On z innym mikrofonem Roger?

Parowanie mikrofonu Roger On z innym mikrofonem Roger.
Użytkownik musi włączyć oba mikrofony i umieścić je blisko siebie, a następnie nacisnąć przycisk „Połącz” znajdujący się na mikrofonie Roger On.