Skip to main content

Łączenie ładowalnych aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak w telefonie z systemem Android™

Aby sparować i połączyć ładowalne aparaty słuchowe, uruchom aplikację myPhonak i wykonaj poniższe kroki:
1. Dotknij przycisku „Parowanie urządzenia”, aby rozpocząć parowanie.
2. Włącz funkcję Bluetooth®, aby umożliwić aplikacji myPhonak łączenie się z Twoimi urządzeniami.
3. Należy włączyć usługi lokalizacji podczas przeprowadzania konfiguracji początkowej aplikacji.
4. Zrestartuj swoje aparaty słuchowe, aby włączyć tryb parowania Bluetooth:
  • Przytrzymaj dolną część przycisku aparatu słuchowego przez 4 sekundy, aż wskaźnik świetlny będzie świecić się na czerwono,
  • Przytrzymaj dolną część przycisku aparatu słuchowego przez 2 sekundy, aż wskaźnik świetlny zamiga na zielono.
5. Dotknij przycisku „Kontynuuj”, aby rozpocząć proces parowania. Aplikacja będzie szukać urządzeń.
6. Na ekranie aplikacji wyświetli się komunikat „Znalezione urządzenia”. Wybierz swój aparat słuchowy. Połączenie z aparatem słuchowym może trochę potrwać.
7. Na ekranie telefonu wyświetlony zostanie komunikat o konieczności sparowania każdego z aparatów słuchowych przez Bluetooth. Dotknij „Paruj”.
8. Parowanie aparatów słuchowych z aplikacją zakończone sukcesem. Dotknij „Kontynuuj”, aby zakończyć proces, lub wybierz „Ustawienia dodatkowe”, aby dowiedzieć się, jak włączyć możliwość kontrolowania rozmów telefonicznych i przesyłania strumieniowego aparatami słuchowymi.