Skip to main content

Łączenie nieładowalnych aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak w telefonie iPhone®

Aby sparować i połączyć nieładowalne aparaty słuchowe, uruchom aplikację myPhonak i wykonaj poniższe kroki:
1. Dotknij przycisku „Parowanie urządzenia”, aby rozpocząć parowanie.
2. Włącz funkcję Bluetooth®, aby umożliwić aplikacji myPhonak łączenie się z urządzeniami.
3. Aby uaktywnić parowanie, zrestartuj aparaty słuchowe, otwierając i zamykając komorę baterii.
4. Dotknij przycisku „Kontynuuj”, aby rozpocząć proces parowania. Aplikacja będzie szukać urządzeń.
5. Na ekranie aplikacji wyświetli się komunikat „Znalezione urządzenia”. Wybierz swój aparat słuchowy. Połączenie z aparatem słuchowym może trochę potrwać.
6. Na ekranie telefonu wyświetlony zostanie komunikat o konieczności sparowania każdego z aparatów słuchowych przez Bluetooth. Dotknij „Paruj”.
7. Parowanie aparatów słuchowych z aplikacją zakończone sukcesem. Dotknij „Kontynuuj”, aby zakończyć proces, lub wybierz „Ustawienia dodatkowe”, aby dowiedzieć się, jak włączyć możliwość kontrolowania rozmów telefonicznych i przesyłania strumieniowego aparatami słuchowymi.