Skip to main content

Jak czyścić ładowalne aparaty słuchowe Phonak Naída i Sky

Pielęgnacja i konserwacja ładowalnych zausznych (BTE) aparatów słuchowych marki Phonak.
Codziennie
  • Aparat słuchowy: sprawdź część uszną i dźwiękowód pod kątem obecności woskowiny i resztek wilgoci. Czyść powierzchnie ściereczką niepozostawiającą włókien. Nigdy nie używaj do czyszczenia aparatu słuchowego detergentów ani innych środków myjących stosowanych w domu. Nie zaleca się spłukiwania tych części wodą, ponieważ może to spowodować uwięzienie wilgoci w rurce. Jeśli chcesz dokładnie wyczyścić aparat słuchowy, poproś protetyka słuchu o radę.
  • Ładowarki: upewnij się, że gniazda ładowarki są czyste. Nigdy nie używaj do czyszczenia ładowarki detergentów ani innych środków myjących stosowanych w domu.
Raz w tygodniu
  • Aparat słuchowy: czyść część uszną miękką, wilgotną ściereczką lub specjalną ściereczką do czyszczenia aparatów słuchowych. Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje na temat konserwacji i informacje wykraczające poza podstawowe czyszczenie, udaj się do protetyka słuchu.
  • Ładowarki: kurz i brud należy usuwać z gniazd ładowarki za pomocą ściereczki niepozostawiającej włókien.
Raz w miesiącu
  • Aparat słuchowy: sprawdź, czy na dźwiękowodzie nie ma przebarwień, stwardnień lub pęknięć. Jeśli pojawią się takie zmiany, wymień dźwiękowód. W tym celu skontaktuj się z protetykiem słuchu.
Ważne!
  • Przed czyszczeniem ładowarki należy zawsze odłączyć ją od zasilania.
  • Zawsze przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że aparaty słuchowe i ładowarka są suche i czyste.
  • Przed użyciem lakieru do włosów lub innych kosmetyków zawsze zdejmuj aparat z ucha, ponieważ produkty te mogą go uszkodzić.