Skip to main content

Jak czyścić ładowalne aparaty słuchowe Phonak Audéo

Pielęgnacja i konserwacja ładowalnych aparatów słuchowych RIC marki Phonak.
Codziennie
  • Aparat słuchowy: sprawdź, czy na części usznej nie osadziła się woskowina i wilgoć, a następnie wyczyść powierzchnie niestrzępiącą się ściereczką. Nigdy nie używaj do czyszczenia aparatu słuchowego detergentów ani innych środków myjących stosowanych w domu. Nie zaleca się przepłukiwania wodą. Jeśli chcesz dokładnie wyczyścić aparat słuchowy, poproś protetyka słuchu o radę i informacje na temat filtrów i sposobów osuszania. 
  • Ładowarka: upewnij się, że styki ładowarki są czyste i czyść ich powierzchnię ściereczką niepozostawiającą włókien. Nigdy nie używaj do czyszczenia ładowarki detergentów ani innych środków myjących stosowanych w domu.
Raz w tygodniu
  • Aparat słuchowy: czyść część uszną miękką, wilgotną ściereczką lub specjalną ściereczką do czyszczenia aparatów słuchowych. Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje na temat konserwacji, udaj się do protetyka słuchu. Styki ładowania aparatu słuchowego czyść miękką, wilgotną ściereczką. 
  • Ładowarka: usuwaj pył lub zanieczyszczenia ze styków ładowarki ściereczką niepozostawiającą włókien.
Ważne!
  • Aparat słuchowy jest wyposażony w filtr przeciwwoskowinowy, który chroni słuchawkę przed uszkodzeniem spowodowanym obecnością woskowiny.Regularnie sprawdzaj filtr przeciwwoskowinowy. Wymień go, jeśli jest zabrudzony lub jeśli poziom głośności się zmniejszył albo jakość dźwięku aparatu słuchowego uległa pogorszeniu. Filtr przeciwwoskowinowy należy wymieniać co 4–8 tygodni w przypadku standardowej słuchawki i co 1–2 tygodnie w przypadku słuchawki ActiveVent™.
  • Przed czyszczeniem ładowarki należy zawsze odłączyć ją od zasilania.
  • Zawsze przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że aparat słuchowy i ładowarka są suche i czyste.
  • Przed użyciem lakieru do włosów lub innych kosmetyków zawsze zdejmuj aparat z ucha, ponieważ produkty te mogą go uszkodzić.