Skip to main content

Jak czyścić nieładowalne aparaty słuchowe Phonak Naída i Sky

Pielęgnacja i konserwacja zasilanych bateriami zausznych (BTE) aparatów słuchowych marki Phonak.
Codziennie
Sprawdź część uszną i dźwiękowód pod kątem obecności 
woskowiny i resztek wilgoci. Czyść powierzchnie ściereczką niepozostawiającą włókien. Nigdy nie używaj do czyszczenia 
aparatu słuchowego detergentów ani innych środków myjących stosowanych w domu. Nie zaleca się spłukiwania tych części wodą, ponieważ może to spowodować pozostanie wilgoci w dźwiękowodzie. Jeśli chcesz dokładnie wyczyścić aparat słuchowy, poproś protetyka słuchu o radę.
Raz w tygodniu
Czyść część uszną miękką, wilgotną ściereczką lub specjalną ściereczką do czyszczenia aparatów słuchowych. Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje na temat konserwacji 
i informacje wykraczające poza podstawowe czyszczenie, udaj się do protetyka słuchu.
Raz w miesiącu
Sprawdź, czy na dźwiękowodzie nie ma przebarwień, stwardnień lub pęknięć. Jeśli pojawią się takie zmiany, wymień dźwiękowód. W tym celu skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Ważne:
  • Przed użyciem lakieru do włosów lub innych kosmetyków zawsze zdejmuj aparat z ucha, ponieważ produkty te mogą go uszkodzić.
  • Kiedy nie używasz aparatu słuchowego, zostaw komorę baterii otwartą, aby mogła z niej odparować cała wilgoć. Zawsze upewniaj się, że aparat słuchowy został dokładnie osuszony po użyciu. Przechowuj aparat słuchowy w bezpiecznym, suchym i czystym miejscu.